Chăm sóc bầu

Các gói dịch vụ chăm sóc bầu tại Bảo Hà Spa

 

Mẹ bầu VIP

Giá: 8.200.000 VNĐ (tại spa)

Giá: 8.600.000 VNĐ (tại nhà)

18 buổi - 120 phút/ buổi

xem chi tiết

 

Mẹ bầu quyến rũ

Giá: 6.800.000 VNĐ (tại spa)

Giá: 7.200.000 VNĐ (tại nhà)

15 buổi - 90 phút/ buổi

xem chi tiết

 

Mẹ bầu khỏe đẹp

Giá: 4.200.000 VNĐ (tại spa)

Giá: 4.600.000 VNĐ (tại nhà)

10 buổi - 120 phút/ buổi

xem chi tiết

 

Mẹ bầu tại nhà

Giá: 3.900.000 VNĐ (tại spa)

 

10 buổi - 60 phút/ buổi

xem chi tiết

 

Mẹ bầu khỏe mạnh

Giá: 2.200.000 VNĐ (tại spa)

Giá: 2.500.000 VNĐ (tại nhà)

5 buổi - 120 phút/ buổi

xem chi tiết

 

Buổi lẻ 120 phút

Giá: 750.000 VNĐ (tại spa)

 

1 buổi - 120 phút/ buổi

xem chi tiết

 

Buổi lẻ 90 phút

Giá: 550.000 VNĐ (tại spa)

 

1 buổi - 120 phút/ buổi

xem chi tiết

Trải nghiệm dịch vụ

Lưu ý: Áp dụng cho khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ