Hiển thị tất cả 9 kết quả

Dịch vụ khác

Wax bi full (30 phút/lần)

400,000

Dịch vụ khác

Wax bi line (20 phút/lần)

220,000
350,000
300,000
80,000
490,000

Dịch vụ khác

Wax nách

95,000

Dịch vụ khác

Wax nửa chân

250,000

Dịch vụ khác

Wax nửa tay

220,000