Showing 13–22 of 22 results

Dịch vụ khác

Wax bi full (30 phút/lần)

400,000

Dịch vụ khác

Wax bi line (20 phút/lần)

220,000
350,000
300,000
80,000
490,000

Dịch vụ khác

Wax nách

95,000

Dịch vụ khác

Wax nửa chân

250,000

Dịch vụ khác

Wax nửa tay

220,000

Dịch vụ khác

Xông hơi

300,000