Showing 13–21 of 21 results

395,000
300,000

Dịch vụ khác

Wax bi full (30 phút/lần)

400,000

Dịch vụ khác

Wax bi line (20 phút/lần)

220,000
350,000
300,000
80,000

Dịch vụ khác

Wax nách (10 phút/lần)

95,000

Dịch vụ khác

Xông hơi

300,000