Showing 73–84 of 89 results

160,000

Chăm sóc giảm eo

Tinh chất giảm eo (100ml)

450,000

Chăm sóc da mặt

Toner hoa hồng hữu cơ

350,000

Dịch vụ khác

Wax bi full (30 phút/lần)

400,000

Dịch vụ khác

Wax bi line (20 phút/lần)

220,000
350,000
300,000
80,000
490,000

Dịch vụ khác

Wax nách

95,000