Thông tin liên hệ

Bảo Hà Khuất Duy Tiến: P1905, Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Hà Nội
Điện thoại: 0972120818 - 0976540568


Bảo Hà Xã Đàn: Tầng 2, số 452 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0972120818 - 0965424581
Email: Baohaspa@gmail.com


Bảo Hà Hồ Chí Minh: 109/6, Nguyễn Bỉnh Khiêm, P Đa Kao, Q1, HCM
Điện thoại: 094.195.8186