Khách hàng & Bảo Hà

“Với sự chăm sóc phải nói là vô cùng tuyệt vời của Bảo Hà Spa đã mang đến cho Hồng Phúc cảm giác nếu không có sự chăm sóc này mình sẽ như thế nào, chắc là còn yếu lắm, còn yếu hơn cả bây giờ nữa.” Đó là chia sẻ từ MC – Hoa hậu thân thiện 2008 Đậu Hồng Phúc sau khi đã trải qua 18 buổi chăm sóc bầu toàn diện VIP tại Bảo Hà Spa.